Czechy – zapowiedź banknotu okolicznościowego i kolekcjonerskiego

31 maja 2024 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka, ČNB) opublikował plan emisji monet i banknotów w latach 2026-2030

korona czeska – koruna česká
Symbol, skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
Kod ISO 4217: CZK
Podjednostka – 1/100: halerz

W 2026 roku ČNB wyemituje ostatni banknot kolekcjonerski o nominale 100 koron czeskich z trzyczęściowej serii Stworzenie czechosłowackiej waluty. Banknot upamiętni Viléma Pospíšila, najbliższego współpracownika Aloisa Rašína w okresie separacji walutowej i w czasie ustanowienia czechosłowackiej waluty. Później był także pierwszym prezesem Narodowego Banku Czechosłowacji. Pozostałe banknoty serii: 2019 – Alois Rašín, 2022 – Karel Engliš.

Banknot Budování československé měny – Vilém Pospíšil zostanie wyemitowany w nakładzie do 20 000 sztuk. Będzie drukowany przez Państwową Drukarnię Papierów Wartościowych (Státní tiskárna cenin) na podłożu papierowym o wymiarach 194 x 84 mm. Nie podano autora (poprzednie dwa banknoty zaprojektowała Eva Hašková) oraz daty emisji.

Banknot okolicznościowy o nominale 5 000 koron czeskich upamiętni 100. rocznicę utworzenia Narodowego Banku Czechosłowacji (100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé). Projekt opiera się na banknocie obiegowym o nominale 5 000 koron czeskich wzoru 2023, na którym zostanie nadrukowany okolicznościowy napis. Banknot zostanie wyemitowany w nakładzie do 200 000 sztuk. Będzie można go wymienić po wartości nominalnej w kasach ČNB. Data emisji nie została podana.

Będzie to trzeci banknot okolicznościowy Republiki Czeskiej: 2019 – 100 koron czeskich z nadrukiem upamiętniającym 100. rocznicę wprowadzenia korony czechosłowackiej, 2023 – 100 koron czeskich z nadrukiem upamiętniającym 30. rocznicę powstania Czeskiego Banku Narodowego i czeskiej waluty.

Banknoty okolicznościowe ii kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB