Polska – moneta kolekcjonerska

11 maja 2022 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monetę kolekcjonerską 30. rocznica powołania Straży Granicznej

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz

Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organem ścigania. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP)

Seria/nazwa: 30. rocznica powołania Straży Granicznej / 30th Anniversary of the Establishment of the Polish Border Guard
Nominał: 10 złotych
Metal/stop: Ag 925
Masa: 14,14 g
Średnica: 32 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof. Druk UV, matowanie laserowe
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 12 000 sztuk
Data emisji: 11 maja 2022
Cena emisyjna/sprzedaży: 190 złotych
Temat indywidualny
Folder informacyjny i opis monety (English) na stronie NBP

Awers: Nazwa państwa; Rok emisji; Godło Rzeczypospolitej Polskiej; Znak mennicy: m/w, po prawej stronie, pod nogą orła; Nominał i skrót waluty: 10 ZŁ; W tle powtórzony kontur granic państwa; Po prawej funkcjonariusz SG z psem służbowym podczas patrolu.

Rewers: Napis okolicznościowy: 30. ROCZNICA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ; Postacie trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej wchodzących w skład pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej, wypełnionym kolorowym drukiem; W tle linie nawiązujące do oznaczeń na polskim słupie granicznym, zakończone u dołu wyodrębnioną ukośną płaszczyzną; Na płaszczyźnie znak autora – Sebastian Mikołajczak.

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP