Polska – zestaw monet kolekcjonerskich

Aktualizacja: 1 lipca 2022

21 czerwca 2022 r. Narodowy Bank Polski (NBP) wyemituje zestaw monet kolekcjonerskich Polskie banknoty obiegowe

21 червня 2022 року Національний банк Польщі (NBP) випустить набір колекційних монет – Польські банкноти в обігу / On June 21, 2022, the National Bank of Poland (NBP) will issue a set of collector coins – Banknotes in Circulation in Poland

To drugi komplet monet poświęcony współczesnym polskim pieniądzom wybitym w kruszcu szlachetnym. Pierwszy został przygotowany w 2019 r. – zawierał złote i srebrne monety kolekcjonerskie „100 lat złotego”.

Це другий набір монет, присвячених сучасним польським грошам, відкарбованих з дорогоцінного металу. Перший був підготовлений у 2019 році – в ньому були золоті та срібні колекційні монети «100 років злотого». / This is the second set of coins devoted to contemporary Polish money struck in precious metal. The first one was prepared in 2019 – it contained gold and silver collector’s coins „100 years of the zloty”.

złoty – Polish zloty – злотий
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz

Opis banknotów obiegowych, wizerunki i materiały edukacyjne dostępne są na stronie NBP. Materiały dostępne są również w języku angielskim i ukraińskim

Опис банкнот обігу, зображення та навчальні матеріали доступні на сайті NBP / A description of circulation banknotes, images and educational materials are available on the NBP website.

Zestaw składa się z sześciu monet o nominałach odpowiadających nominałom banknotów obiegowych złotego. Monety mają kształt prostokątny o jednakowym rozmiarze, masie i próbie. Awersy monet przedstawiają tylne strony banknotów, analogicznie – rewersy monet prezentują przednie strony banknotów.

Набір складається з шести монет номіналом, що відповідають номіналу злотих банкнот, що знаходяться в обігу. Монети прямокутної форми, однакового розміру, ваги та тонкощі. На аверсі монет зображені виворітні сторони банкнот, так само – на зворотних сторонах монет зображені лицьові сторони банкнот.

The set consists of six coins with face values corresponding to the denominations of zloty circulation banknotes. The coins are rectangular in shape, with the same size, weight and fineness. The obverse of the coins show the back sides of the banknotes, similarly – the reverse sides of the coins show the front sides of the banknotes.

Informacje, opis monety, foldery na stronie NBP pojawiają się z opóźnieniem. Wpis zostanie uzupełniony o wizerunki monet lepszej jakości w późniejszym czasie / Інформація, опис монети, папки на сайті NBP з’являються із запізненням. Запис буде доповнено зображеннями монет кращої якості згодом / Information, a description of the coin, folders on the NBP website appear with a delay. The entry will be supplemented with images of better quality coins at a later date

Seria/nazwa: Polskie banknoty obiegowe / Banknotes in Circulation in Poland / Польські банкноти в обігу
Nominał: 10, 20, 50, 100, 200, 500 złotych
Autor projektu: Robert Kotowicz (*)
Metal/stop: Ag 999
Masa:
jedna moneta – 31,10 g – 1 oz – jedna uncja trojańska
zestaw – 186,6 g – 6 oz – sześć uncji trojańskich
Średnica: kształt prostokątny o wymiarach 50,00 x 25,00 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof – пруф. Matowanie laserowe / Laser matting / Лазерне матування
Rant: gładki / smooth / гладкий
Mennica: Mennica Polska / Polish Mint / Польський монетний двор
Nakład: do 3 000 zestawów / sets / комплекти
Data emisji: 21 czerwca 2022
Cena emisyjna/sprzedaży: 3 800 złotych / around 810,52 euro / близько 25 129,19 гривень
Temat indywidualny / individual theme / індивідуальна тема
Folder informacyjny i opis monety (English) na stronie NBP
(*) Autorem projektów graficznych monet jest p. Robert Kotowicz, natomiast inicjały PK oznaczają p. Paulinę Kotowicz, która wykonała rzeźbiarskie portrety znajdujące się na rewersach monet

10 złotych

Awers: W środkowej części wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania księcia Mieszka I. Po bokach denara stylizowane fragmenty kolumn romańskich z opactwa benedyktynów w Tyńcu oraz wstęgi. U góry napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022. W tle napisu, z lewej i prawej strony, wyodrębnione płaszczyzny z ornamentem. Z lewej strony wizerunku denara owal z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). U dołu, na tle prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 10, z prawej strony napis: DZIESIĘĆ / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części, w ozdobnym medalionie, portret księcia Mieszka I, z lewej strony portretu, półkolem, napis: MIESZKO I. Z lewej strony medalionu, u góry napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, u dołu napis: WARSZAWA / 15 WRZEŚNIA 2016 r., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów dwie stylizowane rozety romańskie – inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 10. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DZIESIĘĆ ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu kwadrat (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 10. Poniżej płaszczyzny owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim ozdobny ornament roślinny – motyw spotykany na romańskich naczyniach liturgicznych.; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem. Pomiędzy ornamentem i płaszczyzną inicjały PK (*).

20 złotych

Awers: W środkowej części stylizowany wizerunek denara – monety srebrnej z okresu panowania króla Bolesława I Chrobrego. Z lewej strony denara wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, powyżej owal z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). Z prawej strony wizerunek lwa wspiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich. U góry, na tle wstęg, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022. U dołu, na tle prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 20, z prawej strony napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części, w ozdobnym medalionie, portret króla Bolesława I Chrobrego, z lewej strony portretu, półkolem, napis: BOLESŁAW I CHROBRY. Z lewej strony medalionu, u góry napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, u dołu napis: WARSZAWA / 15 WRZEŚNIA 2016 r., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów zarys romańskiego portalu. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 20. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu okrąg (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 20. Poniżej płaszczyzny owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim stylizowany dąb; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem. Pomiędzy ornamentem i płaszczyzną inicjał PK.

50 złotych

Awers: W środkowej części stylizowany wizerunek orła z pieczęci majestatycznej króla Kazimierza III Wielkiego, poniżej insygnia królewskie – jabłko i berło. Z lewej strony wizerunku orła stylizowany fragment panoramy Kazimierza z napisem: CASMIRVS, powyżej owal z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). Z prawej strony wizerunku orła stylizowany fragment panoramy Krakowa z napisem: CRACOVIA. Z lewej i prawej strony wstęgi. U góry napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022. U dołu, na tle prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 50, z prawej strony napis: PIĘĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części, w ozdobnym medalionie, portret króla Kazimierza III Wielkiego, z prawej strony portretu, półkolem, napis: KAZIMIERZ III / WIELKI. Z lewej strony medalionu, u góry napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, u dołu napis: WARSZAWA / 8 GRUDNIA 2017 r., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów stylizowana rozeta gotycka. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 50. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż
linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu romb (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 50. Poniżej płaszczyzny owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim monogram – inicjał: K z koroną; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem i koroną w owalu. Pomiędzy monogramem i płaszczyzną inicjał PK.

100 złotych

Awers: W środkowej części stylizowany wizerunek orła na tarczy herbowej z nagrobka króla Władysława II Jagiełły, u jej podnóża hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze – nawiązujące do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, powyżej owal
z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). U góry, na tle wstęg, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022. U dołu, na tle prostokątnej
płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 100, z prawej strony napis: STO / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części, w ozdobnym medalionie, portret króla Władysława II Jagiełły, z lewej strony portretu, półkolem, napis: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO. Z lewej strony medalionu, u góry napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, u dołu napis: WARSZAWA / 14 GRUDNIA 2018 r., poniżej napisy: PREZES i podpis, oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów ozdobna rozeta i stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 100. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: STO ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu równoramienny krzyż (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 100. Poniżej płaszczyzny owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim, na tle ornamentu gotyckiego, rozeta; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem i koroną w owalu. Pomiędzy rozetą i płaszczyzną inicjał PK.

200 złotych

Awers: W środkowej części wizerunek orła z fasady kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu, z przeplecionym przez pierś inicjałem: S w sześcioboku. W tle wizerunku orła, z jego lewej i prawej strony, fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu. U góry, na tle wstęg, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022 i z lewej strony owal z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). U dołu, na tle prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 200, z prawej strony napis: DWIEŚCIE / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części portret króla Zygmunta I Starego, z prawej strony portretu, półkolem, napis:
ZYGMUNT I STARY. Z lewej strony, u góry napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, u dołu napis: WARSZAWA / 6 WRZEŚNIA 2021 r., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów fragment wieńca oplecionego wstęgą. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem
90° liczba: 200. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DWIEŚCIE ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu równoramienny trójkąt utworzony z drobnych kółek (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 200. Poniżej, na tle fragmentu wieńca, owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim tarcza z inicjałem:
S i zamieszczonym nad tarczą wizerunkiem korony; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem. Pomiędzy tarczą i płaszczyzną inicjał PK.

500 złotych

Awers: Od lewej strony ku prawej wizerunek pałacu w Wilanowie według rysunku Johanna S. Deybla. Z prawej strony, na tle pałacu, wizerunek orła z koroną Jana III Sobieskiego z herbem Janina, według wizerunku znajdującego się w kościele Mariackim w Krakowie, pod orłem ozdobny motyw roślinny. Z lewej strony owal z fragmentami korony (element recto-verso banknotów papierowych). U góry, na tle wstęg, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2022; pod nim ornament. U dołu, na tle prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, z lewej strony liczba: 500, z prawej strony napis: PIĘĆSET / ZŁOTYCH. W prawym dolnym rogu litery: NBP. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: W środkowej części, na tle dwóch półkolistych płaszczyzn, portret króla Jana III Sobieskiego, z lewej strony portretu, półkolem, napis: JAN III SOBIESKI. Z lewej strony napisu na tle rozety, stylizowany wizerunek herbu Janina rodu Sobieskich z filara bramy wjazdowej pałacu w Wilanowie. Powyżej herbu napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, pod nim napis: WARSZAWA / 12 STYCZNIA 2017 r. Pod herbem napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis. W tle napisów elementy ozdobne. W lewym górnym rogu, pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 500. Z prawej strony liczby pionowa linia, wzdłuż linii z prawej strony, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: PIĘĆSET ZŁOTYCH. W lewym dolnym rogu dwie pionowe linie utworzone z drobnych kwadratów (element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych na papierowych banknotach). Z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny z ornamentem, liczba: 500. Poniżej płaszczyzny owal z fragmentami korony (element recto-verso), pod nim wizerunek szyszaka husarskiego; u dołu wyodrębniona płaszczyzna z ornamentem. Pomiędzy szyszakiem a płaszczyzną inicjał PK.

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi / Колекціонерські монети, випущені NBP, є законним платіжним засобом / Collector coins issued by the NBP are legal tender

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP, Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)