Estonia – moneta okolicznościowa

Aktualizacja: 29.11.2022

8 lipca 2022 r. Bank Estonii (Eesti Pank) wprowadzi do sprzedaży monetę okolicznościową poświęconą Ukrainie i wolności

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Projekt monety wyłoniony w drodze konkursu, skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy, został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku Estonii na nadzwyczajnym posiedzeniu w maju 2022 r.

Monetę okolicznościową o nominale 2 euro, poświęconą Ukrainie i wolności, zaprojektowała, pochodząca z Charkowa Darina Titowa (Дарина Тітова), która obecnie studiuje w Estońskiej Akademii Sztuk.

Po raz pierwszy w historii estońska moneta będzie mieć tekst w obcym języku. Stworzenie monety okolicznościowej o nominale 2 euro zajmuje zwykle ponad 18 miesięcy, ale w tym przypadku wstępne prace rozpoczęły się już w kwietniu. Projekt monety o nominale 2 euro musi zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Bank Estonii planuje wyemitować dwa miliony monet na koniec 2022 r. Na początek zostanie wyprodukowane 40 000 monet w blistrach, z możliwością zwiększenia nakładu w przypadku dużego zainteresowania. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany Narodowemu Bankowi Ukrainy (Національний банк України, NBU). Bank Estonii zrezygnował również z naliczania opłat manipulacyjnych.

Blistry na monety produkowane są w Polsce. Pierwsza partia w nakładzie 10 000 sztuk zostanie dostarczona zgodnie z planem, pozostały nakład w późniejszym termie. Ze względu na złożoność logistyczną i tempo realizacji projektu, wysyłka zakupionych monet może potrwać dłużej niż normalnie.

Oprócz Estonii plany emisji monet dedykowanych Ukrainie mają także banki centralne Łotwy i Litwy.

Seria/nazwa: Ukraina ja vabadus / Ukraine and freedom
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość:
monety w blistrze: Brilliant Uncirculated – BU
monety obiegowe: stempel zwykły, jakość obiegowa – UNC
Rant: ząbkowany z inskrypcją
Mennica:
monety w blistrze: Mincovňa Kremnica – Mennica Kremnica, Słowacja
monety obiegowe: Suomen Rahapaja / Myntverket i Finland – Mennica Fińska
Nakład: planowane 2 000 000 sztuk, w tym minimum 40 000 sztuk w blistrach
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 29 listopada 2022 r.
Data sprzedaży: blistry od 8 lipca 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 18 euro za monetę w blistrze.
Monety obiegowe można wymienić po wartości nominalnej lub zamówić w sklepie online

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą
Plan emisyjny monet okolicznościowych i kolekcjonerskich 2022-2023

Strona narodowa (awers): Na zewnętrznym pierścieniu dwanaście unijnych gwiazd; Na wewnętrznym krążku napis w języku ukraińskim, zapisany alfabetem łacińskim (latynizacja): SLAVA UKRAINI (CHWAŁA UKRAINIE); Nazwa państwa i rok emisji: EESTI 2022; Motyw główny przedstawia dziewczynkę, jako symbol czułości, chroniącą ptaka w dłoni oraz kłosy pszenicy. Głowę dziewczyny otaczają ozdobne ornamenty.

Strona wspólna (europejska; rewers): Wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Rant:

Nazwa państwa w języku estońskim. Napis normalny i odwrócony z okręgiem pomiędzy

projekt strony narodowej (awersu)

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Estonii, eestipank.ee