Ukraina – zestaw monet kolekcjonerskich

29 listopada 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemituje zestaw monet kolekcjonerskich serii Państwo ukraińskie – Symbole państwowe Ukrainy

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Zestaw składa się z trzech monet prezentujących państwową symbolikę – herb, flagę i hymn państwowy. Monety sprzedawane w ozdobnym folderze

Seria/nazwa: Українська Держава – Державні символи України
Наш герб – Nasz herb
Наш стяг – Nasza flaga
Наш гімн – Nasz hymn
Nominał: (3x) 5 hrywien
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa:
Średnica: 30 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU. Tampondruk
Rant: ząbkowany
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 100 000 sztuk
Data emisji: 29 listopada 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 443 hrywny – ok. 54,42 złotych na dzień 29,11,2022 r,
plan emisji na 2023 r.

Autorzy: Володимир Таран (Wołodymyr Taran), Олександр Харук (Ołeksandr Charuk), Сергій Харук (Siergij Charuk)

Awers monety Nasz herb: Na górze mały herb Ukrainy w barwach narodowych (tampondruk); Po lewej stronie rok emisji. nazwa państwa, nominał i symbol waluty, nazwa monety: 2022 / УКРАЇНА / 5₴ / НАШ / ГЕРБ (NASZ HERB); Na dole po lewej stronie znak mennicy; Kompozycja główna – na tle stylizowanych promieni schematyczne przedstawienie trójzęba (тризуб), symbolu państwowego Ukrainy

Rewers: Na górze utajony obraz z małym herbem Ukrainy; Po lewej napis: НАШЕ КОРІННЯ (NASZE KORZENIE); Kompozycja główna – na tle stylizowanych promieni kompozycja trójzębów, pokazująca ewolucję symbolu na przestrzeni wieków. począwszy do pierwszego znaku używanego przez Światosława I, poprzez wizerunki znajdujące się na złotych i srebrnych monetach, z okresu walk wyzwoleńczych 1917-1921, po obecny używany (utajony obraz)

Awers monety Nasza flaga: Na górze mały herb Ukrainy; Po lewej stronie rok emisji. nazwa państwa, nominał i symbol waluty, nazwa monety: 2022 / УКРАЇНА / 5₴ / НАШ / СТЯГ (NASZA FLAGA); Pod flagą znak mennicy; Kompozycja główna – na tle promieni niebiesko-żółta (tampondruk) stylizowana, powiewająca flaga Ukrainy z promieniującym słońcem; Pod flagą fragment wiersza „Nasza flaga” autorstwa Ołeksandra Ołesia: СИНІЙ, ЯК МОРЕ, ЯК ДЕНЬ, ЗОЛОТИЙ – / З НЕБА І СОНЦЯ НАШ ПРАПОР ЯСНИЙ. / ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (Niebieski jak morze, jak dzień, złoty — Z nieba i słońca nasza flaga jest czysta. Ołeksandr Ołeś)

Rewers: Stylizowany, ozdobiony ornamentami ptak, trzymający w dziobie gałązkę kaliny, symbolizującą ukraińską duszę w pragnieniu wolności i niepodległości; Poniżej z lewej strony napis: НАША / ДУША (NASZA DUSZA)

Awers monety Nasz hymn: Na górze mały herb Ukrainy; Po lewej stronie rok emisji. nazwa państwa, nominał i symbol waluty, nazwa monety: 2022 / УКРАЇНА / 5₴ / НАШ / ГІМН (NASZ HYMN); Po lewej stronie, przy krawędzi znak mennicy; Kompozycja główna – na tle stylizowanych promieni gałązka kaliny, z kolorowymi owocami (tampondruk) i zapisem nutowym hymnu państwowego Ukrainy

Rewers: W tle kompozycji słońce z promieniami. Na pierwszym planie stylizowany wizerunek Kozaka Mamaja siedzącego pod dębem. Postać z folkloru, symbolizująca człowieka wolnego, obrońcy, wojownika, podróżnika, wprawnego jeźdźca – personifikacja odwiecznego obrońcy Ukrainy. Na Dębie, zamiast tradycyjnej szabli, nowoczesny karabin maszynowy – odniesienie do trwającej wojny wywołanej przez Federację Rosyjską; Po prawej stronie postaci napis: НАШE ГАСЛО (NASZE MOTTO); Po lewej stronie postaci półkolisty napis, refren ukraińskiego hymnu: ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ СВОБОДУ / І ПОКАЖЕМ, ЩО МИ, БРАТТЯ, КОЗАЦЬКОГО РОДУ (Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności, Pokażemy, że my, bracia, z kozackiego rodu)

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU