Polska – monety kolekcjonerskie

16 stycznia 2023 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monety kolekcjonerskie 160. rocznica Powstania Styczniowego

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz

Z tej samej okazji Poczta Polska wyda w styczniu 2023 r. kartkę pocztową

Seria/nazwa: 160. rocznica Powstania Styczniowego / 160th Anniversary of the January Uprising
Nominał: 20 złotych
Metal/stop: Ag 925
Masa: 28,28 g
Średnica: 38,61 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof. Kolorowy druk cyfrowy
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 10 000 sztuk
Data emisji: 16 stycznia 2023
Cena emisyjna/sprzedaży: 290 złotych
Folder informacyjny i opis monety (English) na stronie NBP
pierwsza emisja w 2023 r.
Plan emisji NBP na 2023 r.

Projekt: Paweł Pietras

Awers: Wzdłuż krawędzi nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023; Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; Poniżej nominał i skrót waluty: 20 / zł; Z lewej strony kompozycja składająca się ze stylizowanego sztandaru oraz broni z okresu Powstania Styczniowego – kos, szabli i karabinu

Rewers: Na górze przy krawędzi napis: 160. ROCZNICA, na dole: POWSTANIA STYCZNIOWEGO; z lewej strony kolorowa pieczęć Tymczasowego Rządu Narodowego z trójdzielnym herbem powstańców, przedstawiającym herby Korony (Orzeł Biały, używany w wersji z koroną lub bez), Litwy (Pogoń) i Rusi (Michał Archanioł), całość zwieńczona zamkniętą koroną. W otoku pieczęci półkolem napisy, u góry: RZĄD NARODOWY, u dołu: RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ; Z prawej strony wizerunki polskich
powstańców stanowiące fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.”; Po prawej stronie, przy krawędzi, znak autora: PP

Seria/nazwa: 160. rocznica Powstania Styczniowego / 160th Anniversary of the January Uprising
Nominał: 200 złotych
Metal/stop: Au 900
Masa: 15,50 g – 1/2 oz – pół uncji trojańskiej
Średnica: 27 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 1 200 sztuk
Data emisji: 16 stycznia 2023
Cena emisyjna/sprzedaży: 4 400 złotych
Folder informacyjny i opis monety (English) na stronie NBP
pierwsza emisja w 2023 r.
Plan emisji NBP na 2023 r.

Projekt: Paweł Pietras

Awers: Na górze wzdłuż krawędzi nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023, na dole nominał i skrót waluty: 200 ZŁ; W centrum wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Rewers: Wzdłuż krawędzi na górze napis: 160. ROCZNICA, na dole: POWSTANIA STYCZNIOWEGO; W centrum panoplium pochodzące ze sztandaru z okresu Powstania Styczniowego, przedstawiające kompozycję składającą się z broni, sztandarów oraz trójdzielnego herbu wzorowanego na pieczęci Tymczasowego Rządu Narodowego. Poniżej panoplium rok wybuchu powstania: 1863; Po prawej stronie tarczy znaj autora: PP

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP