Poczta Polska – W przestworzach

Aktualizacja: 7 listopada 2023, 12 lutego 2024, 22 marca 2024

18 października 2023 r. Poczta Polska (PP) wprowadzi do sprzedaży walory filatelistyczne emisji W przestworzach.

W czerwcu 2023 r. Poczta Polska ogłosiła konkurs na projekt drugiej, głównej kolekcji polskiego kryptoznaczka pod tytułem Sztuka XXI w. Konkurs nie został rozstrzygnięty i podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z polskim akwarelistą, grafikiem i artystą malarzem Andrzejem Gosikiem oraz zmiany tematu. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało 25 sierpnia 2023 r. korektę rocznego planu emisji znaczków pocztowych dodając pozycję „W przestworzach”.

Emisja będzie się składać z tradycyjnych znaczków pocztowych i kryptoznaczków:

  • Tradycyjne znaczki zostaną wydane w formie bloku z czterema znaczkami. Oprócz tego, zostaną wydane także koperty FDC oraz okolicznościowy datownik. Znaczki pocztowe są zapowiedzią kolekcji głównej Krypoznaczka 2.0, która ukaże się w późniejszym czasie
  • Kryptoznaczek (KZ) zostanie wydany w pięciu kategoriach. Kategoria 1-4 (K1-K4) to tradycyjne znaczki pocztowe z dołączonym tokenem NFT, będącym cyfrową kopią znaczka papierowego. Kategoria 5 – token NFT (K5, tylko w wersji cyfrowej) został zaprojektowany przy użyciu sztucznej inteligencji (SI). Oprócz tego zostaną wydane także kryptokoperty (KK) i kryptofolder (KF)

Podobny plan wydawniczy oraz szablon projektów został zastosowany przy emisji Polska w kosmosie oraz wydaniu specjalnym Odsiecz wiedeńska. Wszystkie walory, oprócz tokenu NFT, będą dostępne w sklepie Poczty Polskiej. Niektóre z nich dostępne będą również w stacjonarnych UP z ofertą filatelistyczną. Token NFT (K5) będzie do kupienia tylko na stronie projektu. Wszystkie walory będzie można kupić za normalną walutę.

Wpis powstał na podstawie różnych źródeł, interpolacji z poprzednich wydań oraz własnej interpretacji. Część informacji wymaga zweryfikowania. Zostaną poprawione i uzupełnione po oficjalnej publikacji na stronach PP

Znaczki w bloku

Nazwa: W przestworzach
Liczba znaczków: 4 w bloku
Liczba kopert FDC: 2
Wartość znaczka: 3,90 złotych
Format znaczka/bloku: 39,5 x 51 mm / 114,5 x 149 mm
Emitent: Poczta Polska S. A.
Druk: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Technika druku: offset w 6 kolorach
Podłoże: papier fluorescencyjny
Nakład bloków:
wersja perforowana: 4 x 98 000 sztuk
wersja nieperforowana: 4 x 2 000 sztuk (w kryptofolderze)
Nakład kopert FDC: 2 x 1 750 sztuk
Projekt znaczka/kopert FDC: Roch Stefaniak
Autor obrazów: Andrzej Gosik
Data emisji/sprzedaży: 18 października 2023
Cena sprzedaży bloku: 15,60 złotych
Cena sprzedaży kopert FDC: 17,23 złotych

koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

Znaczki w bloczku: Układ 2 x 2. Tło pastelowe „wychodzące” ze znaczków z powtarzającymi się cyframi „0” i „1” w górnej i dolnej części na szarym polu. U góry z lewej strony logo kryptoznaczka PP. Z prawej nazwa emisji: W przestworzach. Na dole z prawej strony pionowy kod kreskowy. Na czwartym znaczku, po prawej stronie nazwy emisji, mikrotekst: BALONY W GÓRĘ / MARZEŃ LOT W PRZESTWORZACH SNU / WIATR W DUSZY GRA / rs (podpis autora – Roch Stefaniak)

Wspólne elementy znaczków: Po lewej stronie na dole, w pionie, nazwa emisji: W przestworzach. Na prawo od niej, w poziomie, nominał i skrót waluty oraz nazwa państwa: 3,90zł POLSKA. Po prawej stronie, w pionie, oznaczenie autora projektu, autora obrazów, drukarni i roku emisji: PROJ. R. STEFANIAK MAL. A. GOSIK PWPW SA 2023

Motywy: Abstrakcyjne akwarele przedstawiające surrealistyczne balony. Tytuły: ,,W wąwozie”; ,,Balon pustynny”; ,,Balon motyli”; ,,Balon klasyczny”

Znaczki w bloku, które trafią do sprzedaży

Koperty FDC: Tło w kolorach pastelowych nawiązujących kolorystyczne do znaczków, rozdzielonych ukośnie od dolnego lewego rogu do górnego prawego. Przy lewej krawędzi, w pionie, oznaczenie FDC, emitenta, autora projektu, autora obrazów, nazwa emisji: PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU POCZTA POLSKA S.A. PROJ. R. STEFANIAK MAL. A. GOSIK / W przestworzach. W prawym górnym rogu dwa znaczki z okolicznościowym datownikiem

Datownik: Okrągły. W centrum sylwetki balonów otoczonych napisem – nazwa emisji, data emisji, urząd pocztowy: W PRZESTWORACH 18.10.2023 WARSZAWA 1

Kryptoznaczek, kryptokoperta, kryptofolder

Opracowanie na podstawie dostępnych informacji
KZ – kryptoznaczek. K1-K5 – kategorie KZ
KK – kryptokoperta
KF – kryptofolder

Seria: Polski Kryptoznaczek 2.0
Nazwa: W przestworzach
Liczba KZ: 4
Liczba tokenów NFT: 1
Liczba wariatów tokena NFT: 4
Liczba KK: 4
Liczba KF: 1
Wartość KZ:
K1: 3,90 złotych
K2: 3,90 złotych
K3: 3,90 złotych
K4: 3,90 złotych
K5: –
Format kryptoznaczków: ?
Emitent: Poczta Polska S. A.
Druk: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Technika druku: offset
Podłoże: papier fluorescencyjny
Nakład:
K1: 7 000 sztuk, w tym 300 sztuk na kryptokopercie
K2: 5 000 sztuk, w tym 300 sztuk na kryptokopercie
K3: 3 000 sztuk, w tym 300 sztuk na kryptokopercie
K4: 2 000 sztuk, w tym 300 sztuk na kryptokopercie
K:5: maksymalny nakład zostanie ustalony w głosowaniu. Faktyczny po zakończeniu sprzedaży. Ostateczny: 3 000 sztuk
Projekt: Roch Stefaniak
Autor obrazów/grafik:
K1-4: Andrzej Gosik
K5: SI, Rafał Trandyk
Data emisji/sprzedaży:
znaczki tradycyjne: 18 października 2023
KZ, KF, KK: 27 marca 2024
K5:- od 9 listopada 2023 r.*
Cena sprzedaży KZ:
K1: 18,50 złotych
K2: 30,80 złotych
K3: 61,50 złotych
K4: 123 złotych
K5: 29,90 złotych
Cena sprzedaży KK:
z K1: 36,90 złotych
z K2: 49,20 złotych
z K3: 89,97 złotych
z K4: 159,90 złotych
Cena sprzedaży KF: 145 złotych
Strona techniczna KZ, KK, KF, NFT: Dariusz Tyszka
Sieć: Polygon
Standard tokena: ERC-1155
Adres kontraktu: 0x00B6515b8B9196E5c88b13C885A7c88733945031
Strona informacyjna: https://nft.poczta-polska.pl/collections/pptv2

* 9 listopada 2023 r. prawo do zakupu będą mieć członkowie społeczności Polskiego Kryptoznaczka. Otwarta sprzedaż, dla wszystkich, ruszy 10 listopada 2023. Limit sprzedaży został ustalony na cztery tokeny w przypadku przedsprzedaży dla członków społeczności i osiem tokenów w otwartej sprzedaży. Dodatkowe informacje na temat tokenów K1-K5

Kryptoznaczek kategorii 1-4: Bloczek z niesymetrycznym podziałem. Z lewej strony część ze znaczkiem, z prawej portfel papierowy z tokenem NFT (cyfrową kopią znaczka).

Część ze znaczkiem przedstawia jeden z obrazów autorstwa Andrzeja Grosika. W centrum perforacja. Wewnątrz perforacji, z lewej strony w pionie, nazwa emisji: W przestworzach. Na prawo od niej, w poziomie, nominał i skrót waluty oraz nazwa państwa: 3,90zł POLSKA. Po prawej stronie, w pionie, oznaczenie autora projektu, autora obrazów, drukarni i roku emisji: PROJ. R. STEFANIAK MAL. A. GOSIK PWPW SA 2023. Na bloczku z K4, po prawej stronie nazwy emisji, mikrotekst: BALONY W GÓRĘ / MARZEŃ LOT W PRZESTWORZACH SNU / WIATR W DUSZY GRA / rs (podpis autora – Roch Stefaniak)

Część z papierowym portfelem. Pośrodku wydzielone pole z frazą klucza prywatnego portfela (dwanaście losowych słów, niewidoczne na projektach), zawierającego token NFT oraz numer tokenu (ID, niewidoczne na projektach). Z prawej strony w pionie logo kryptoznaczka PP i nazwa emisji: W przestworzach. Z lewej strony, w pionie, adres pod którym można dokonać aktywacji: nft.poczta-polska.pl. Tokeny (cyfrowe kopie) różnią się od oryginału przekreślonym nominałem i skrótem waluty

Token NFT – kategoria 5: Propozycje motywów zostały stworzone przy udziale tzw. sztucznej inteligencji (SI). Zwycięski projekt został wybrany przez społeczność skupioną wokół projektu.

Wybrane projekty dostępne na stronie Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)

Kryptokoperty: Cztery koperty z kryptoznaczkiem jednej kategorii i okolicznościowym kryptostemplem oraz logiem kryptoznaczka PP. Projekt prawdopodobnie będzie taki sam jak w kopertach FDC

Kryptofolder: Będzie zawierać tradycyjny znaczek w nieperforowanym bloku, wkładkę z tokenem NFT oraz pojedyncze tokeny w formie fizycznej na polichlorku winylu


Wpisy na blogu powiązane z tematem krypoznaczków i tokenów NFT Poczty Polskiej
Polska – pierwszy polski kryptoznaczek
Kryptoznaczek, czyli co?
Poczta Polska – Kryptopocztówka
Poczta Polska – Talary Filatelistyczne 2.0 – Jadwiga
Poczta Polska – Kryptoznaczek, talar, kryptokoperta Odsiecz wiedeńska
Poczta Polska – Odsiecz wiedeńska

Linki do źródeł zewnętrznych
Oficjalna strona Kryptoznaczka: https://nft.poczta-polska.pl/
Zaproszenie do społeczności na Discordzie: https://discord.com/invite/YWpAGBwhqa
Newsletter KZ: https://nft.poczta-polska.pl/collection#subscribe
Film edukacyjno-informacyjny o Polskim Kryptoznaczku: https://www.youtube.com
Oficjalny profil na Twitterze: https://twitter.com/filatelistyka
Oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/FilatelistykaMojeHobby

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska, Kryptoznaczek