Norwegia – moneta okolicznościowa

1 lutego 2024 r. Bank Norwegii (Norges Bank, Noregs Bank) wyemitował monetę okolicznościową upamiętniającą 750. rocznicę uchwalenia krajowego kodeksu prawnego Magnusa Lagabøtesa

korona norweskanorsk krone
Symbol, skrót waluty: kr
Kod ISO 4217: NOK
Podjednostka – 1/100: øre

Moneta okolicznościowa wyemitowana z okazji 750. rocznicy wejścia w życie kodeksu prawnego Magnusa Lagabøte. Motyw monety „Segl” (pieczęć) przedstawia współczesną interpretację pieczęci króla Magnusa VI Prawodawcy. Kodeks prawny Magnusa był jednym z pierwszych kodeksów prawnych w Europie, który miał zastosowanie do całego królestwa. Kodeks ten wpłynął na sposób życia ludzi przez ponad czterysta lat i dlatego zajmuje wyjątkowe miejsce w norweskiej historii. Dwanaście kropek reprezentuje członków Sądu Apelacyjnego. Na awersie, zgodnie z przyjętą zasadą dotyczącą monet okolicznościowych, znajduje się portret króla Haralda V. Projekt monety został opublikowany w sierpniu 2023 r.

Nazwa: 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov
Motyw: Segl
Nominał: 20 koron norweskich
Metal/stop: Cu 81%, Zn 10%, Ni 9%
Masa: 9,9 g
Średnica: 27,5 mm
Stempel/jakość: jakość obiegowa
Rant: gładki
Mennica: Mennica Norweska
Nakład:
Data emisji: 1 lutego 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: nominalna
plan emisji

Projekt: Ingrid Austlid Rise – awers, Michael Guilfoyle – rewers

Awers: Wzdłuż krawędzi napis: HARALD V • NORGES KONGE (HARALD V KRÓL NORWEGII). U dołu rok emisji rozdzielony akronimem nazwy banku: 20 NB 24. Centralnie, zwrócony w prawo portret króla Haralda V. Z lewej strony portretu, u dołu, stylizowane inicjały, znak autorki: IAR (I.R)

Rewers: Wzdłuż krawędzi napis: MAGNUS LAGABØTES LANDSLOV 750 ÅR (750 LAT KODEKSU PRAWNEGO MAGNUSA LAGABØTESA). U dołu nominał i skrót waluty: 20 KR. Centralnie stylizowany wizerunek pieczęci z dwunastoma kropkami. U dołu z lewej strony pod wizerunkiem konia znak autora: MJG

Źródło: Bank Norwegii