Ukraina – moneta kolekcjonerska

9 maja 2024 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemitował monetę kolekcjonerską Dzień Europy

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Dzień Europy, obchodzony 9 maja, to symboliczne święto, które upamiętnia moment historyczny w procesie integracji europejskiej. Data ta jest związana z planem Schumana, który został przedstawiony przez francuskiego ministra spraw zagranicznych, Roberta Schumana, 9 maja 1950 roku. W swojej deklaracji proponował on utworzenie organizacji zarządzającej wspólnym rynkiem węgla i stali, co stało się zalążkiem powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWG).

Dzień Europy obchodzony jest na różne sposoby w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajach europejskich. Wiele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych organizuje różnorodne wydarzenia, takie jak konferencje, debaty, konkursy, koncerty czy wystawy, które mają na celu promowanie idei jedności europejskiej, zrozumienia wartości Unii Europejskiej oraz budowania więzi między obywatelami różnych państw.

W dniu Dnia Europy często podkreśla się osiągnięcia Unii Europejskiej w dziedzinie pokoju, demokracji, praw człowieka, wolności i dobrobytu, a także jej rozwój jako globalnego gracza politycznego i gospodarczego. Jest to również okazja do refleksji nad wyzwaniami, przed jakimi stoi Unia Europejska, oraz do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym i procesach decyzyjnych.

Wiele osób obchodzi Dzień Europy także jako okazję do świętowania różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz do podkreślania znaczenia współpracy między narodami dla budowania lepszego i bardziej zjednoczonego świata.

Dzień Europy to ważne święto, które celebruje ideę jedności europejskiej, promuje wartości Unii Europejskiej oraz zachęca do zaangażowania obywateli w budowę lepszego i bardziej zjednoczonego społeczeństwa europejskiego

Seria:
Nazwa: День Європи
Nominał: 5 hrywien
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 16,54 g
Średnica: 35 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: ząbkowany
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: planowany/rzeczywisty – 50 000 sztuk
Data emisji: 9 maja 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 121 hrywien – ok. 12,16 złotych na dzień 9.05.2024 r.

Projekt: Наталія Фандікова (Natalia Fandikowa)

Awers: Centralnie stylizowany trójząb, symbol Ukrainy. Lewa strona z gładkim polem, prawa z kwiatowym ornamentem, symbolizującym rozkwit i unikalną kulturę państwa. Po lewej stronie trójzęba, w pionie, nazwa państwa: УКРАЇНА. Niżej nominał „5”, rok emisji „2024” (w pionie), mały herb Ukrainy. Pod rokiem emisji znak hrywny „₴”. Z lewej strony, wzdłuż krawędzi, dewiza Unii Europejskiej: In varietate concordiaZjednoczona w różnorodności: ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ. Po prawej stronie przy krawędzi znak mennicy

Rewers: W górnej części skróty EU i UA, które splatając się tworzą wizualny symbol jedności Ukrainy (UA) i Europy (EU). Dwie litery „U” są jakby jednością, tworząc obraz nowego życia, które kiełkuje (wizerunek roślinki nad literami) pod egidą Unii Europejskiej. Poniżej okrąg z dwunastu gwiazd (znajdujących się na fladze Unii Europejskiej). Wewnątrz napis „DZIEŃ EUROPY” w języku ukraińskim i angielskim: ДЕНЬ / ЄВРОПИ / EUROPE / DAY

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU