Polska – moneta i banknot kolekcjonerski

9 lutego 2023 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monetę i banknot kolekcjonerski Mikołaj Kopernik

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz – gr

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wyemituje monetę i banknot kolekcjonerski, upamiętniające 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej samej okazji Poczta Polska wydała zestaw filatelistyczny.

Banknot został wydrukowany na podłożu polimerowym Guardian™ firmy CCL SECURE, podobnie jak druk promocyjny PWPW i CCL Secure „Chaplin” oraz pierwszy polski banknot polimerowy 100. rocznica utworzenia Legionów Polskich. Na banknocie Mikołaj Kopernik zastosowano również zabezpieczenie (z lewej strony przedniej strony) Cinema™

Seria/nazwa: Mikołaj Kopernik
Nominał: 20 złotych
Podłoże: polimerowe
Wymiary: 150 × 77 mm
Dominujący kolor: niebieski, brązowy, zielony, jasnoniebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, czarny
Projektant: Krystian Michalczuk
Druk: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A.
Nakład: do 100 000 sztuk
Data emisji: 9 lutego 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 160 złotych
wpisy o Mikołaju Koperniku na blogu
Folder informacyjny i dodatkowe informacje (English)
Plan emisji NBP na 2023 r.

Przednia strona: Z prawej strony portret Mikołaja Kopernika w kolorach brązowym i czerwonym, w jego dolnej części, z lewej strony widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba: 20 oraz wzdłuż dekoltu mikrodrukiem napis: NICOLAUSCOPERNICUS w kolorze brązowym. Centralnie, u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: Narodowy / Bank / Polski, pod nim napis: WARSZAWA / 7 KWIETNIA 2022 r., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis – całość w kolorze czarnym. W tle wizerunku orła i napisów fragment ilustracji z atlasu Harmonia Macrocosmica Andreasa Cellariusa przedstawiającej kopernikański Układ Słoneczny, utworzonej z mikrodruków w postaci napisów: NBP, 20, MIKOŁAJ, KOPERNIK oraz giloszów i wzorów w kolorach niebieskim i zielonym w górnej i dolnej części oraz czerwonym, żółtym i zielonym w środkowej części. Z lewej strony napisów fragment podziałki kwadrantu w kolorze białym. W środkowej części, u dołu napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH w kolorze zielonym, pod nim oznaczenie numeracji w kolorze czarnym, z prawej strony przezroczysty element w kształcie owalu przedstawiający rysunek Układu Słonecznego w kolorze białym; w tle liczba: 20. Z lewej strony, u góry liczba: 20 w kolorze białym obwiedziona zielonym i białym polem na tle motywu roślinnego utworzonego z falistych linii w kolorach zielonym i jasnoniebieskim. Pod liczbą pozioma biała linia. Powyżej linii, od lewego brzegu do portretu mikrodrukiem napis: DEREVOLUTIONIBUSORBIUMCOELESTIUM w kolorach zielonym i niebieskim. Poniżej linii faksymile podpisu Mikołaja Kopernika oraz motyw roślinny widoczny pod światło stanowiące tło napisu: MIKOŁAJ / KOPERNIK, napis rozdzielony poziomą linią – całość w kolorach zielonym i jasnoniebieskim. Poniżej dwa elementy, jeden w kształcie koła w kolorze ciemnoniebieskim z widocznymi rysunkami Słońca, Ziemi i orbity Ziemi, z efektem głębi oraz ruchu przy zmianie kąta obserwacji banknotu (Cinema™), drugi przezroczysty z zaznaczonymi fragmentami orbit, stylizowany na rysunek Układu Słonecznego z rękopisu Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich w kolorach białym i żółtym na przezroczystym tle oraz w kolorach zielonym i jasnoniebieskim wokół obydwu elementów. Wzdłuż lewego brzegu pionowo oznaczenie numeracji w kolorze czerwonym

Tylna strona: Z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie zakończonej półkolistą linią w kolorze białym fragment awersu szóstaka gdańskiego w kolorze brązowym, wzdłuż jego dolnej części mikrodrukiem napis: MONETECUDENDERATIO w kolorze zielonym; z jego prawej strony fragment rewersu szóstaka gdańskiego, powyżej awers szóstaka elbląskiego – utworzone częściowo z mikrodruków w postaci napisów: NBP, 20, MIKOŁAJ, KOPERNIK w kolorze brązowym; w ich tle, z lewej strony u dołu fragment awersu szóstaka elbląskiego oraz Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, centralnie rewers szóstaka gdańskiego – utworzone z mikrodruków w postaci napisów: NBP, 20, MIKOŁAJ, KOPERNIK oraz giloszów i wzorów w kolorze zielonym z lewej strony oraz w kolorach niebieskim, brązowym i pomarańczowym
w środkowej części; w lewej górnej części motyw roślinny utworzony z falistych linii w kolorach zielonym i niebieskim. W lewej dolnej części napis (klauzula prawna): BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE oraz z prawej strony napis: K. MICHALCZUK DEL. SC. – całość w kolorze czarnym. W środkowej części, u góry napis: Narodowy Bank Polski w kolorze czarnym, poniżej pozioma biała linia, powyżej linii, od lewej strony do prawego brzegu mikrodrukiem napis: MONETECUDENDERATIO w kolorach zielonym i niebieskim. Poniżej linii cytat z dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych / jest odciągać człowieka od zła i kierować / jego umysł ku większej doskonałości” w kolorze czarnym. Pod napisem awers szeląga pruskiego w kolorze brązowym, w jego tle pozioma biała linia, pod linią mikrodrukiem napis: NICOLAUSCOPERNICUS1473–1543 w kolorach zielonym i niebieskim. W środkowej części, u dołu przezroczysty element w kształcie owalu z rysunkiem Układu Słonecznego w kolorze białym, z prawej strony napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH w kolorze zielonym; w tle liczba: 20. Z prawej strony, u góry liczba: 20 w kolorze białym obwiedziona zielonym i białym polem, na tle motywu roślinnego utworzonego z falistych linii w kolorach niebieskim i zielonym, poniżej motyw roślinny widoczny pod światło. U dołu dwa elementy, jeden w kształcie koła w kolorze ciemnoniebieskim, drugi przezroczysty z zaznaczonymi fragmentami orbit, stylizowany na rysunek Układu Słonecznego z rękopisu Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” w kolorach białym i żółtym na przezroczystym tle oraz w kolorach zielonym i jasnoniebieskim wokół obydwu elementów. Z lewej strony przezroczystego elementu motyw roślinny tworzący pionowy pas w kolorze różowym, wydrukowany farbą opalizującą, widoczny w zależności od kąta patrzenia

DEL. – skrót od łacińskiego Delineavit, oznaczający narysował (autor projektu)
SC. – skrót od łacińskiego Sculp, Sculpt lub Sculpsit, oznaczający wyrzeźbił (rytownik)

Seria i numer: Dwie litery „MK” od Mikołaj Kopernik, siedem cyfr. Na stronie przedniej litery serii i cyfry numeracji w układach pionowym i poziomym; jedna numeracja – pionowa, w kolorze czerwonym, wzdłuż
lewego brzegu banknotu; druga numeracja – pozioma, w kolorze czarnym, w lewej dolnej części banknotu

Zabezpieczenie UV: Na stronie przedniej numeracja wzdłuż lewego brzegu banknotu w kolorze pomarańczowym oraz po obu stronach wielobarwny Układ Słoneczny

Seria/nazwa: Mikołaj Kopernik
Nominał: 50 złotych
Metal/stop: Ag 999
Masa: 62,20 g – 2 oz – dwie uncje trojańskie
Średnica: 45 mm
Stempel/jakość: stempel zwykły – UNC. Wysoki relief, bursztynowa wstawka
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 7 000 sztuk
Data emisji: 26 stycznia 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 950 złotych
wpisy o Mikołaju Koperniku na blogu
Folder informacyjny i opis monety (English)
Plan emisji NBP na 2023 r.

Projekt: Urszula Walerzak

Awers: Wzdłuż górnego brzegu półkolem nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023; W dolnej części rysunek Układu Słonecznego z dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich, z lewej strony okrągły element z bursztynu, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w, poniżej orła nominał i skrót waluty: 50 ZŁ

Rewers: Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: MIKOŁAJ KOPERNIK; Z lewej strony fragment pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie według projektu Bertela Thorvaldsena, z prawej strony stylizowane słońce z promieniami i okrągłym elementem z bursztynu pośrodku, wokół niego dwa rozchodzące się okręgi; Na pole z prawej strony inicjały projektanta: UW

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP